Společnost

na klíč

Jak správně zvolit název společnosti?

Mějte na paměti, že název firmy bude Vaši společnost prezentovat po celou dobu její existence. Zákazník se často podle toho, jak na něj daná značka působí, rozhoduje o výběru dodavatele. Proto by měl být název dobře zapamatovatelný a mělo by být snadné ho zapsat i podle poslechu. Myslete také na to, že pokud plánujete expanzi do zahraničí, měl by být název dobře vyslovitelný i pro cizince. Určitě myslete i do budoucna na to, že se může zaměření Vaší společnosti rozšířit a původní název pak může být zavádějící nebo nevhodný.

Co by měl správný název splňovat:

Název by měl být jednoduchý, srozumitelný, aby se lidem vryl do paměti.

Odlišuje vás dostatečně od konkurence? Myslete na to, že až budete úspěšní, konkurence Vás bude chtít kopírovat, proto originalita není na škodu.

Název by měl jít snadno vyslovit. Pokud budete např. otevírat francouzskou restauraci, myslete na to, že ne všichni Vaši zákazníci umí francouzsky a název Vašeho podniku nedokáží vyslovit.

Název společnosti s největší pravděpodobností bude do určité míry odrážet obor vašeho podnikání. Myslete na to, že do budoucna můžete svůj oboro rozšířit. Název by Vás v tom neměl omezovat.

Společnost, která není na internetu, de facto neexistuje a nesmírně si omezuje množinu potenciálních zákazníků. Ověřte, že k Vámi zvolenému názvu, je volná i odpovídající internetová doména.


Služba
Cena
Založení společnosti na klíč
5 995,- Kč
Notářský zápis
v ceně
Fotokopie plné moci
v ceně
Výpis z katastru nemovistostí
v ceně
Výpis z rejstříku trestů
v ceně
Ověřování podpisů
v ceně
Notářský zápis do OR
v ceně
Kolek pro zápis do OR
v ceně
Vyřízení živnostenského oprávnění
Expresní zápis společnosti do OR
v ceně
Virtuální sídlo společnosti
Vyřízení řemeslné nebo koncesované živnosti
Příprava a koordinace registrace k DPH
Cena celkem